Om

Historik


År 1877 yrkade folkskoleinspektören, att församlingen så fort som möjligt skulle ordna en småskola. En sådan uppfördes med en lärosal samt ett rum och kök till lärarinnan vid Nygård, på en tomt som skänktes av överintendenten Berg.


Undervisningen tog där sin början den 1 mars 1880. År 1948 vidtogs den sista genomgripande omorganisationen av skolväsendet inom distriktet. Småskolorna vid kyrkan och Nygård drogs in. Den senare skolan byggdes om och inreddes till hembygdsgård.
 


Idag drivs bygdegården av Taxingebygdegårds förening. 

 


 

 

Du hittar oss i Taxinge i Nykvarns kommun.

Taxinge Bygdegård

Nygård

155 93 Nykvarn

 

Från Stockholm

Från Stockholm- kör mot Södertälje- vidare E20 mot Göteborg. Kör av motorvägen i Nykvarn kör vidare på gamla strängnäsvägen mot Strängnäs, efter ca 12 km. Bygdegården ligger sedan på vänster sida, följ vita skyltar.


Från Strängnäs

Från Strängnäs- sväng av avfart 139 mot Mariefred-Taxinge. Kör mot Taxinge ca. 10 km. Bygdegården ligger sedan på höger sida, följ vita skyltar.